Home Werkwijze Projecten Doelstellingen Contact  
Onze aanpak:

Wij kunnen onze manier van werken het beste op de volgende manier karakteriseren:


aankoop grond en gebouwen met (her-)ontwikkelingspotentie  
bemiddeling en samenwerking met omwonenden, overheids-instanties en andere betrokken partijen 
ontwikkeling tot appartementen, woningen, bedrijfsgebouwen, hallen en kantoren, nieuwbouw, renovatie
  en restauratie
gecompliceerde binnenstedelijke projecten (inbreiden) vormen een niet onbelangrijk onderdeel van ons werkterrein
communicatie op basis van gelijkwaardigheid en openheid
 constructieve oplossingen bij complicate situaties
professioneel en onafhankelijk                                          
creativiteit, durf en daadkracht  

   

MAAK EENS 'N AFSPRAAK, DE MOEITE WAARD !


projecten


Cuneralaan 69
3911 AB Rhenen
(0317) 61 22 22
info@koemans.nl