Home Werkwijze Projecten Doelstellingen Contact  
 
   
Welkom

P.J. Koemans Projectontwikkeling

Ons vak is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Goed wonen, werken en recre�ren vormen
immers de basis voor een aangenaam bestaan. Projectontwikkeling heeft duidelijke raakvlakken met alle facetten van de samenleving.

Een verantwoord evenwicht wordt gezocht tussen het maatschappelijke- en  commerci�le belang. Dit kan uitsluitend worden bereikt door met bezieling en daadkracht het werk uit te voeren. Door de kleinschalige opzet van ons bureau is het mogelijk snel en concreet op vele situaties te anticiperen en beslissingen te nemen.

>> lees verder

   


MAAK EENS 'N AFSPRAAK, DE MOEITE WAARD !


projecten


Rijnbandijk 42
4021 GH Maurik
(06) 51 39 08 00
info@koemans.nl