Home Werkwijze Projecten Doelstellingen Contact  
Onze aanpak:

Wij kunnen onze manier van werken het beste op de volgende manier karakteriseren:


- aankoop grond en gebouwen met (her-)ontwikkelingspotentie  
- bemiddeling en samenwerking met omwonenden, overheids-instanties en andere betrokken partijen 
- ontwikkeling tot appartementen, woningen, bedrijfsgebouwen, hallen en kantoren, nieuwbouw, renovatie
  en restauratie
- gecompliceerde binnenstedelijke projecten (inbreiden) vormen een niet onbelangrijk onderdeel van ons werkterrein
- communicatie op basis van gelijkwaardigheid en openheid
- constructieve oplossingen bij complicate situaties
- professioneel en onafhankelijk                                          
- creativiteit, durf en daadkracht  

   

MAAK EENS 'N AFSPRAAK, DE MOEITE WAARD !


projecten


Rijnbandijk 42
4021 GH Maurik
(06) 51 39 08 00
info@koemans.nl